Közérdekű adatok

A MiREND-Sec Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek » 
(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Kérelem közérdekű adat megismerésére

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól, Takács Márk:

e-mail: info@mirend.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

info@ltender.hu

Tel: +36 70/7735903